ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Indkaldelse til Generalforsamling.

 

SAS Divers, Mermaid Hunters afholder ordinær generalforsamling

 i klubbens lokaler Mandag den 27. marts 2017 kl. 18:30

 

Dagsorden ifølge lovene:

 

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Beretning v/formanden

 4. Godkendelse af årsregnskab

 5. Indkomne forslag

 6. Valg til bestyrelse

 7. Valg af suppleant

 8. Eventuelt

   

  Under punkt 6 er følgende på valg.

   

  Formand: Jørgen Jørgensen                           

   

  Hvis du har forslag som du ønsker behandlet på generalforsamlingen bedes

  disse afleveret skriftligt til bestyrelsen senest en uge før.

   

  Klubben byder på mad efter generalforsamlingen så tilmelding

  til spisning senest 2 dage før til JJ

   

                   pbv. JJ